Ushauri wa Utafiti

Huduma ya ushauri

Miongoni mwa kazi nyingine za Bodi ni kazi ya kutoa ushauri wa kitaalamu kwa kutoa mafunzo ya aina zote kwa Taasisi za ndani ya nchi, huduma za ushauri katika manunuzi na usimamizi vifaa, usimamizi wataalamu, menejimenti ya mikataba na udalali.

Katika kufikia kazi hii, Bodi hutoa huduma ya ushauri katika manunuzi na vifaa usimamizi kuhusiana na yafuatayo:

 • Kujenga uwezo wa manunuzi na Ugavi wataalamu kupitia mafunzo ya ndani
 • Kutoa ushauri kuhusiana na manunuzi ya vifaa na wataalamu
 • Kutoa ushauri juu ya ununuzi na vifaa kada
 • Utoaji wa huduma ya ushauri kwa watoa maamuzi juu ya masuala ya ujumla kuhusiana na taaluma ya manunuzi na vifaa.
 • Kutoa wateja na huduma za kitaalamu na ushauri katika maeneo ya Ununuzi na Ugavi
 • Utoaji wa huduma yoyote ya ushauri kuhusiana na manunuzi na usimamiza vifaa
 • Huduma za utafiti

Bodi kuwa na kazi ya kutunga na kuishauri Serikali juu ya sera kwa ujumla zinazohusiana na taaluma ya manunuzi na vifaa.

Kazi hii inaweza kupatikana kwa njia:

 • Kuandaa tafiti za mafunzo
 • Kufanya utafiti wa kitaalamu kuhusiana na manunuzi na vifaa vya usimamizi.
 • Kuendeleza mahusiano ya kimitandao na kuaandaa na wafanya tafiti wa nje ya nchi ili kuboresha shughuli za utafiti
 • Kukuza wataalamu ili kuwa na mwenendo tafiti kuhusiana na manunuzi na vifaa wataalamu
 • Kuandaa agenda za tafiti mbalimbali zinazoendelea
 • Kuchapisha utafiti
 • Kuandaa na kuchapisha jarida / makala