Tunafanya Nini

Bodi ina jukumu la kusimamia viwango vya kitaalamu na maadili ya wataalamu katika nyanja za manunuzi na vifaa. Ili kutekeleza na kukamilisha jukumu hili, Sheria ya kuwezesha uwepo wa PSPTB imeipa mamlaka PSPTB kufanya yafuatayo:

 • Kutayarisha na kuishauri serikali juu ya sera na yanayohusiana na taaluma ya manunuzi na vifaa;
 • Kupanga, moja kwa moja, kuratibu, kufuatilia na kudhibiti wafanyakazi mahitaji katika manunuzi na vifaa na usimamizi wa taaluma;
 • Kutoa ushauri wa kitaalamu kwa kutambua nakutoa mafunzo kwa taasisi zote za ndani ya nchi sadaka kozi katika manunuzi na vifaa na huduma za ushauri katika manunuzi na usimamizi vifaa , vifaa vya utunzaji, usambazaji, ufungaji, usimamizi wa kitaalamu, menejimenti ya mikataba na udalali;
 • Kuunda, kuanzisha na kutekeleza matengenezo ya viwango vya maadili na kusimamia shughuli za wataalamu wa manunuzi, vifaa vya wataalamu, wakaguzi manunuzi, vifaa na wakaguzi hisa, mafundi manunuzi na vifaa mafundi na mazoezi ya taaluma ya manunuzi na usimamizi vifaa ;
 • Kutoa mafunzo au kutoa fursa kwa ajili ya mafunzo ya watu katika kanuni; taratibu na mbinu ya manunuzi na usimamizi vifaa;
 • Kuendesha mitihani ya kitaaluma na na tuzo nyingine ya bodi katika manunuzi na vifaa, ukaguzi wa manunuzi, vifaa na hisa ukaguzi na masomo mengine yanayohusiana na manunuzi na usimamizi vifaa;
 • Ili kufanya usajili wa wataalamu wa manunuzi na vifaa;
 • Kuweka na kudumisha madaftari ya usajili wa wataalamu wa manunuzi na vifaa kwa mujibu wa PSPTB ;
 • Kutathmini sifa za kitaaluma na vitendo kwa lengo la usajili wa watu chini ya PSPTB ;
 • Kudhamini, kupanga na kutoa vifaa kwa ajili ya mikutano, semina, mijadala na mashauriano juu ya masuala yanayohusiana na manunuzi na vifaa vya usimamizi.
 • Kuagiza ada inayolipwa kwa Bodi
 • Ili kusaidia wanachama wa umma katika suala hilo kugusa juu