Utafiti

Bodi huendesha warsha za Tafiti mara mbili kwa mwaka kwa walengwa wafuatao;

WALENGWA:

  1. Watahaniwa wote waliofaulu mitihani ya ngazi ya tano ya PSPTB
  2. Watahiniwa wote wa Mitihani ya Novemba 2019 wanaosubiri matokeo yao
  3. Wanafunzi wa Vyuo Vikuu, Wahadhiri, Wahadhiri Wasaidizi na Wakufunzi mbalimbali
  4. Watafiti kutoka Asasi mbalimbali na Taasisi za Mafunzo
  5. Wataalamu wa Ununuzi na Ugavi

Na wadau wengine

MALENGO NA FAIDA:

  1. Kupata ujuzi wa kufanya Tafiti za Kibiashara
  2. Kuandaa andiko la Utafiti na baadaye ripoti ya Utafiti
  3. Kujengewa weledi wa kukusanya taarifa, kuchakata taarifa, majadiliano na kutafsiri matokeo ya tafiti
  4. Kujengewa uwezo wa kuandika ripoti za Tafiti na kujieleza
  5. Kupewa cheti cha mahudhurio

HABARI MPYA

RESEARCH MOTHODOLOGY TRAINING FROM 20TH TO 24TH FEBRUARY, 2023.