Utafiti

HABARI MPYA


news28TH PSPTB PROFESSIONAL EXAMINATIONS- RESEARCH PROPOSAL RESULT

Research Proposal Results PDF

Approved Research Activities Action Plan (January To June) 2024 (1)TAARIFA KWA UMMA- UFAFANUZI MAALUM KWA WATAHINIWA WA TAFITI

Ufafanuzi Maalum Kwa Watahiniwa wa Tafiti


FIVE (5) DAYS TRAINING ON COMPREHENSIVE RESEARCH METHODOLOGYRESEARCH METHODOLOGY TRAINING FROM 26TH FEBRUARY TO 01 MARCH, 2024


A) DAYS TRAINING ON COMPREHENSIVE RESEARCG METHODOLOGY

RESERCH METHODOLOGY TRAINING FROM 21ST TO 25TH AUGUST, 2023.

B) 2ND BATCH RESEARCH PROPOSAL RESULTS MAY 2023

SECOND BATCH FOR RESEARCH PROPOSAL RESULTS.

C) RESEARCH PROPOSAL RESULTS FOR 26TH BOARD'S EXAMINATIONS

RESEARCH PROPOSAL RESULTS FOR 26TH BOARD'S EXAMINATIONS


HABARI ZA ZAMANI

Final Research activities ACTION PLAN JAN - JUNE 2023

RESEARCH METHODOLOGY TRAINING FROM 20TH TO 24TH FEBRUARY, 2023.

Bodi huendesha warsha za Tafiti mara mbili kwa mwaka kwa walengwa wafuatao;

WALENGWA:

  1. Watahaniwa wote waliofaulu mitihani ya ngazi ya tano ya PSPTB
  2. Watahiniwa wote wa Mitihani ya Novemba 2019 wanaosubiri matokeo yao
  3. Wanafunzi wa Vyuo Vikuu, Wahadhiri, Wahadhiri Wasaidizi na Wakufunzi mbalimbali
  4. Watafiti kutoka Asasi mbalimbali na Taasisi za Mafunzo
  5. Wataalamu wa Ununuzi na Ugavi

Na wadau wengine

MALENGO NA FAIDA:

  1. Kupata ujuzi wa kufanya Tafiti za Kibiashara
  2. Kuandaa andiko la Utafiti na baadaye ripoti ya Utafiti
  3. Kujengewa weledi wa kukusanya taarifa, kuchakata taarifa, majadiliano na kutafsiri matokeo ya tafiti
  4. Kujengewa uwezo wa kuandika ripoti za Tafiti na kujieleza
  5. Kupewa cheti cha mahudhurio