Sisi ni Nani

Bodi ya Wataalamu wa Ununuzi na Ugavi (PSPTB) ilianzishwa mwaka 2007 na Sheria ya Bunge Namba 23 ni mrithi wa iliyokuwa Bodi ya Taifa ya Materials Management (NBMM) ilianzishwa mwaka 1981 na Bunge Sheria No.9, na vifaa vya Kamati ya Usimamizi wa Caretaker (MMCC ). MMCC ilianzishwa mwaka 1978.

Dira

Kuwa kituo cha ubora katika menejimenti ya Ununuzi na Ugavi Mashariki na Kusini mwa bara la Afrika.

Dhamira

Ili kukuza, kutangaza na kusimamia taaluma na kuwapa wanachama maarifa na ujuzi muhimu kwa ajili ya usimamizi bora na maadili ya manunuzi na vifaa vya kazi kwa njia ya mafunzo, utafiti na huduma za kitaalamu.

Misingi mikuu

  • Uadilifu

Bodi itatenda kwa waaminifu, kimaadili na kitaaluma namna katika juhudi zote, na kikamilifu kufichua taarifa zote muhimu, kutekeleza sheria na kanuni zao kuonyesha uwajibikaji, kila mtu kwa uadilifu na heshima.

  • Taaluma

Bodi kujitahidi kutenda katika shughuli zote katika kitaaluma, kwa umakini, kimaadili, thabiti, ukweli na haki maamuzi. Itakuwa kutoa huduma kwa njia ya wenye ujuzi na uwezo nguvu kazi.

  • Kutopendelea

Bodi kuhudumia watu kwa usawa.

  • Uwajibikaji

Bodi itakuwa na wajibu, kimaadili na bidii katika kufanya maamuzi, shughuli, na utendaji wa Mpango Mkakati.

Tanzania Census 2022